Dzięki wsparciu rady rodziców nasze lekcje wf staną się atrakcyjniejsze.

Mamy do dyspozycji nowe skakanki ,hula-hopy oraz drabinki kształtujące szybkość.

Dziękujemy