Bardzo dziękujemy za możliwość uczestniczenia w jednej z najważniejszych sesji, podczas udzielania absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo. Uczniowie z zainteresowaniem przysłuchiwali się podjętym tematom. Wspominali również o możliwości rozmowy z Panem Burmistrzem p. Dariusz Strugała oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej p. Roman Matuszak .
Jesteśmy przekonani, że ta "żywa lekcja wiedzy o społeczeństwie" będzie doskonałym fundamentem rozbudzania patriotyzmu lokalnego i podejmowania odpowiedzialnych decyzji, nawet w małych sprawach służących społeczeństwu naszej gminy.
Tym bardziej cieszy nas fakt, że uczestnikami sesji byli uczniowie reprezentujący Samorząd Uczniowski, Poczet Sztandarowy oraz część uczniów, którzy wzięli udział w akcji Sprzątamy Polskę. Opiekunami byli: p. Dorota Jakubowska, P. Beata E - r .